A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту

Порядок надання безпосереднього доступу до Єдиного державного реєстру транспортних засобів зовнішніх користувачів


Порядок визначає процедуру отримання безпосереднього доступу органу державної влади, зокрема МВС, Національної поліції, прокуратури, СБУ, місцевого самоврядування (далі – організація) до Єдиного державного реєстру транспортних засобів (далі – ЄДР ТЗ)*.

  1. Створити в інформаційно-телекомунікаційній системі (далі – ІТС) робочого місця користувача комплексну систему захисту інформації (далі – КСЗІ) з підтвердженою відповідністю. Для реалізації заходу рекомендуємо скористатись організаційно-технічним рішенням для комплексної системи захисту інформації типового робочого місця Користувача інформаційно-телекомунікаційної системи Єдиного державного реєстру транспортних засобів (далі – ОТР, експертний висновок). Отримати комплект документації ОТР можна, надіславши на адресу ГСЦ МВС лист про надання доступу до документації організаційно-технічного рішення для комплексної системи захисту інформації. Після завершення робіт зі створення КСЗІ направити два примірники Декларації про відповідність КСЗІ вимогам нормативних документів із ТЗІ (далі – декларація; з комплекту документації ОТР) для розгляду і реєстрації в Адміністрацію Держспецзв’язку.
  1. Укласти договір про доступ посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування до ЄДР ТЗ шляхом підписання заяви про приєднання, яка надсилається на адресу ГСЦ МВС одноразово.
  1. Направити на адресу Департаменту інформатизації МВС (01024, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10) заявку про надання доступу уповноважених посадових осіб структури учасника ЄІС МВС до інформації в єдиній інформаційній системі Міністерства внутрішніх справ. Виконати вимоги щодо доступу до ЄІС МВС (адміністратор – ДП «ІНФОТЕХ»).
  1. Безпосередній доступ надається користувачам за заявкою-зобов’язанням, направленою на адресу ГСЦ МВС. До заявки-зобов’язання додається копія документа, що підтверджує відповідність створеної КСЗІ вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації (атестат відповідності, експертний висновок, декларація).
  1. Отримати логін та пароль доступу до ЄДР ТЗ у регіональному сервісному центрі ГСЦ МВС за місцезнаходженням користувача, надати працівникам центру кваліфіковані сертифікати відкритих ключів.

*Примітка: Центри надання адміністративних послуг для підключення звертаються до регіонального сервісного центру МВС за місцем знаходження.

Нормативно-правові акти:
 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2018 року № 1024 «Про затвердження Положення про єдину інформаційну систему Міністерства внутрішніх справ та переліку її пріоритетних інформаційних ресурсів».
 2. Постанова від 25 березня 2016 року № 260 «Деякі питання надання інформації про зареєстровані транспортні засоби, їх власників та належних користувачів».
Вимоги до організації робочого місця користувача стисло:
 1. Користувач застосовує засіб кваліфікованого електронного підпису, що є апаратно-програмним або апаратним пристроєм і має чинний експертний висновок Держспецзв’язку у сфері криптографічного захисту інформації.
 2. Сертифікат виданий як представнику організації кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг.
 3. Технічні характеристики комп’ютера – робочої станції;
 4. На робочій станції встановлено і налаштовано відповідно до вимог КСЗІ ліцензійне програмне забезпечення:
  • операційна система Microsoft Windows 10 Professional (експертний висновок № 1027, дійсний з 26.09.2019 до 26.09.2022);
  • програмне забезпечення антивірусного захисту, що має чинний експертний висновок Держспецзв’язку у сфері технічного захисту інформації;
  • комплекс програмний клієнта захисту мережних з’єднань «ІІТ Захист з’єднань-2. Клієнт захисту з’єднань» (експертний висновок № 04/03/02-1188, дійсний з 15.05.2020 до 15.05.2025; Настанова оператора щодо особливостей роботи у НАІС МВС України;
  • веббраузер (рекомендується Mozilla FireFox);
  • інтерпретатор java версії 8.77 (або вище).
 5. шлюзові сертифікати 1 і 2 завантажені в каталог для збереження сертифікатів (зазвичай – C:\My Certificates and CRLs 13);
 6. вимоги щодо доступу до єдиної інформаційної системи МВС адміністратора – ДП «ІНФОТЕХ».