Оформлення та видача дозволу на встановлення і використання на транспортних засобах спеціальних звукових та/або світлових сигнальних пристроїв синього чи жовтого кольору


Послуга надається в територіальних сервісних центрах МВС

Контакти ТСЦ

Необхідні документи для отримання дозволу на встановлення та використання спеціальних світлових сигнальних пристроїв автожовтого (оранжевого) кольору на транспортних засобах реагування суб’єктів охоронної діяльності:

 • заява (у довільній формі) суб’єкта охоронної діяльності із зазначенням повного переліку транспортних засобів, на які мають бути видані дозволи;
 • завірені відповідно до вимог законодавства копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, зазначених у заяві;
 • завірена відповідно до вимог законодавства копія наказу, яким визначено, що саме ці транспортні засоби є транспортом реагування суб’єкта охоронної діяльності відповідно до Закону України «Про охоронну діяльність»;
 • акт обстеження кожного транспортного засобу на відповідність вимогам Закону України «Про охоронну діяльність», розділу III Порядку та ДСТУ 3849-99 «Дорожній транспорт. Кольорографічні схеми, розпізнавальні знаки, написи та спеціальні сигнали оперативних, спеціалізованих та спеціальних транспортних засобів. Загальні вимоги», завірений підписом уповноваженої особи територіального органу з надання сервісних послуг МВС та його печаткою;
 • платіжні документи (квитанції), які засвідчують оплату адміністративної послуги та за бланкову продукцію;

Необхідні документи для отримання дозволу на встановлення та використання спеціальних звукових і світлових сигнальних пристроїв синього кольору:

 • заява підприємства, установи чи організації із зазначенням повного переліку транспортних засобів, на які мають бути видані дозволи;
 • завірені відповідно до вимог законодавства копії свідоцтв про реєстрацію цих транспортних засобів;
 • завірені копії документів, якими передбачено, що саме ці транспортні засоби призначені для виконання конкретних оперативних завдань, зазначених у пунктах 2.2.2 — 2.2.10 ДСТУ 3849-99;
 • акт обстеження кожного транспортного засобу на відповідність вимогам ДСТУ 3849-99, завірений підписом уповноваженої посадової особи територіального органу з надання сервісних послуг МВС України та печаткою;
 • Медичні заклади для отримання дозволу, крім вищезазначених документів, повинні подати завірену відповідно до вимог законодавства копію ліцензії Міністерства охорони здоров’я з додатками, якими передбачено право надання екстреної медичної допомоги.
 • Банківські установи для отримання дозволу, крім вищезазначених документів повинні надати завірені відповідно до вимог законодавства документи, якими передбачено право здійснення послуг з перевезення цінностей та інкасації коштів.

Послідовність дій одержувача послуги:

суб’єкт звернення особисто або через уповноважену ним особу подає до суб’єкта надання адміністративної послуги повний пакет документів у паперовому вигляді, або надсилає їх поштою

Вартість послуги:

68 гривень. Додатково сплачується вартість бланкової продукції.

Строк надання послуги:

протягом 10 днів з дня отримання повного пакету документів

Перелік підстав для відмови в наданні послуги:

 • відсутність у юридичної особи, що звернулася за адміністративною послугою, права на її одержання;
 • наявність у поданих документах відомостей, що не відповідають дійсності;
 • подання неповного пакета документів;
 • транспортний засіб не зареєстрований за заявником;
 • невідповідність кольорографічних схем, написів та емблем вимогам Закону України «Про охоронну діяльність», розділу III Порядку та ДСТУ 3849-99;
 • відсутність в Єдиному ліцензійному реєстрі інформації про отримання суб’єктом охоронної діяльності ліцензії на провадження охоронної діяльності.

Інформаційна картка надання адміністративної послуги